Olasztanár Budapest, online olaszóra

Profi tanárok

Nyelvtanári diplomás, felkészült, gyakorlott tanárok.

Élvezhető tanórák

Tudatosan felépített, változatos készségfejlesztés.

Jó kapcsolat

Türelmes, empatikus tanárok, jó személyes kapcsolat.

Az olasz nyelvről

Az olasz az újlatin nyelvek közé tartozik, legfontosabb rokonai a francia, spanyol, portugál, román.

Dallamossága annak köszönhető, hogy az olasz szavak magánhangzóra végződnek. A szavak hangsúlya a magyartól eltérően nem az első, hanem többnyire az utolsó előtt szótagra esik. Az olasz nyelvben nincsen magyarban nem létező hang, ezért a kiejtést könnyű megtanulni.

Minden főnév a két grammatikai nem egyikéhez tartozik, hímnemű vagy nőnemű. Névszóragozás nincs. Igerendszerük a mi 3 igemódunk (kijelentő, felszólító, feltételes) mellett egy 4.-et is tartalmaz. Igeidőből is több van az olaszban, múltból 5. A szavak közötti idő-, térviszonyokat stb. nem ragokkal, hanem elöljárószókkal (prepozíciókkal) fejezik ki. Iskolákban a sztenderd (köznyelvi) olaszt tanítják, tévében, sajtóban ezt használják, azonban minden régiónak és megyének saját nyelvjárása is van.

Olasz szógyűjtemények

Az alábbi szógyűjtemények abban segítenek, hogy gyorsan kialakítsd vagy bővítsd az olasz szókincsed. Figyeld meg az analógiákat a latin eredetű szavaink és olasz megfelelőik között!

A latin -um és -us végződés jellemzően -o végződéssé alakult az olaszban.

típus tipo
tipikus tipico
centrum centro
individum individuo
komikus comico
tragikus tragico
dramatikus drammatico
organikus organico
neurotikus neurotico
autentikus autentico
dokumentum documento
amfiteátrum amfiteatro
organizmus organismo
szeminárium seminario
kongresszus congresso
szenátus senato
szimpatikus simpatico
katolikus cattolico
pszichológus psicologo
biológus biologo
informatikus informatico
publikus pubblico
publikum pubblico
processzus processo
energikus energico
ciklus ciclo
kalendárium calendario
kozmetikum cosmetico
kórus coro
dialógus dialogo
gusztus gusto
múzeum museo

Az -ális végződés helyett -ale:

ideális ideale
normális normale
speciális speciale
banális banale
kolosszális colossale
szentimentális sentimentale
lokális locale
szociális sociale
teátrális teatrale
internacionális internazionale
aktuális attuale
intellektuális intelletuale
manuális manuale
triviális triviale

A mássalhangzóra végződő szó -o végződéssel bővül:

mód modo
pozitív positivo
parlament parlamento
privát privato
modern moderno
vulkán vulcano
kontroll controllo
objektív obiettivo
indián indiano
gramm grammo
szemafor semaforo
park parco
preciz preciso
telefon telefono
diszkrét discreto
indiszkrét indiscreto

Néhány latin eredetű igénk olaszul:

invitálni invitare
dominálni dominare
prezentálni presentare
hezitálni esitare
provokálni provocare
reprezentálni rappresentare
stabilizálni stabilizzare
kritizál criticare
konzerválni conservare
dirigálni dirigere
protestálni protestare
reklamálni reclamare
konzultálni consultare
kalkulálni calcolare
kúrálni curare
reagál reagire
realizál realizzare

 A latin -kt betűkapcsolatból az olaszban -tt lett: 

paktum patto
doktor dottore
szektor settore
aktív attivo
direktor direttore
perfekt perfetto
direkt diretto
piktor pittore
aktus atto
effekt effetto
diktátor dittatore

A latin -cio végződés -zione végződéssé lett:

reláció relazione
információ informazione
komunikáció communicazione
definició definizione
szituáció situazione
instrukció istruzione
popoláció popolazione
konstrukció costruzione
adminisztráció amministrazione
inspiráció ispirazione
akció azione
attrakció attrazione

A latin -ns betűkapcsolat -nte végződéssé lett:

intelligens intelligente
kompetens competente
determináns determinante
rezisztens resistente
evidens evidente
toleráns tollerante
protestáns protestante

Már tanulod az olasz nyelvet? Esetleg olasz nyelvvizsgára készülsz?

Gyere, teszteld le tudásod ingyenes online tesztjeink segítségével. 4 db rövid, feleletválasztós teszt A1 - B2 szinteken. Nem igényel regisztrációt, az eredményedet pedig azonnal látni fogod.

Ugrás a tesztekhez »

Bevallom, az olasz nekem (és szerintem a többieknek is) a hét egyik csúcspontja. Bármennyire kiakasztanak is a munkahelyen, mindig fel tudok töltődni. Köszönjük a sok türelmet, ösztönzést és lelkesedést.
Gabi

További ajánlások »

Ajándék olasz nyelvkönyv

Olaszul tanulsz? Szeretnél egy könyvet, ami segít a fordítást gyakorolni?

Kattins az alábbi gombra, mert most ingyen letöltheted!

Olasz - Magyar fordítóiskola